سفارش تبلیغ
صبا
خداوند، تباه کردن مال، پرسش بسیار، و قیل و قال را دوست ندارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
سه شنبه 94 تیر 23 , ساعت 11:52 صبح

آرامگاه وی در کنار جاده نیست؛اندکی دورتر؛در شکاف کوه پنهان است و تنها گنبد سبز و کوچک آن از کوه سر بیرون آورده است.در کنار آرامگاه وی که در کمر گاه ساکت و دور افتاده کوه قرار دارد چشمه آبی است؛ایوان داخل آرامگاه به همت متولی خواجه اباصلت آینه کاری شده است و بر پیشانی بنا به کاشی نوشته اند (مقبره) شریفه هرثمه بن اعین مشهور به خواجه مراد که در سنه 210 وفات یافته است. آرامگاه خواجه مرادلیست کل یادداشت های این وبلاگ